in

A napenergia felhasználása

A napsugárzás különböző természeti jelenségeket képes létrehozni. Ezek közvetlen és közvetett energiatermelésre hasznosíthatók. Az emberiség számára pedig rendkívül hasznosak, mivel ezek a megújuló energiaforrások közé tartoznak.

A közvetlenül felhasználható napenergia

A napsugárzás energiája közvetlen felhasználásban lehet passzív és aktív.
Az aktív hasznosítás az, amikor napkollektorok vagy napelemek segítségével hasznosítjuk a napenergiát. A napkollektorok és napelemek kizárólag erre a célra lettek megtervezve és gyártva.
A napelemek egyenáramot termelnek, mely átalakítható váltóárammá és tárolható. Félvezető anyagból készülnek.
A napkollektorok elnyelik a nap sugarait és azt hővé alakítják. A keletkezett hőenergia felhasználható épületek fűtésére és vízmelegítésre is.
Passzív hasznosításkor az épületeket szerkezetileg úgy alakítjuk, hogy a napsugárzás felé legyenek tájolva. Amennyiben az épületek tájolása megfelelő, akkor könnyedén befolyásolhatjuk és szabályozhatjuk az energiaigényt.

A közvetetten felhasználható energia

Vízenergia: A vizek felszíne elnyeli a napenergiát, pára keletkezik és így megindul a víz körforgása. A folyók mozgási energiáját vízerőművekkel alakíthatjuk elektromos árammá.
Szélenergia: A napsugarak hatására a földfelszín és a légkör felmelegszik. A különböző hőmérsékletű légtömegek mozogni kezdenek és így kialakul a szél. A szél mozgási energiát is átalakíthatjuk villamos energiává. Ezt szélturbinákkal érhetjük el.
Talajhő: Magának a talajnak és a talajvíznek a hőtartalma igen jelentős. Ezt a jelenséget hőszivattyúkkal könnyen hasznosíthatjuk. Megoldható vele az épületek fűtése és a víz melegítése is.

Legjobb, ha megpróbáljuk kizárólag a megújuló energiaforrásokat hasznosítani. Óvjuk és őrizzük meg környezetünket!

Bolygónkat szomorító műanyag

A zöld autók kora