in

A legfontosabb tudnivalók az energiatanúsítványról

Mi az az energiatanúsítvány?

A hiteles energetikai tanúsítvány, vagy más néven ingatlan zöldkártya egy energetikai tanúsító által készített igazoló okirat, amely egy ingatlan (épület, vagy önálló rendeltetési egység) várható energiafogyasztását számszerűsíti.

A 1997. évi LXXVIII. törvény fogalommeghatározása alapján: „igazoló okirat, amely az épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza.”

Mitől hiteles az energiatanúsítvány?

Az energetikai tanúsítvány mindaddig, amíg nem kerül hitelesítésre az Országos Építésügyi Nyilvántartásban (OÉNY) nem használható fel semmilyen ügylethez (pl.: ingatlan eladása, ingatlan bérbeadása, új épület használatbavétele stb.). Hitelesítés nélküli tanúsítvány nem rendelkezik ugyanis HET sorszámmal, amelyet például az adásvételi vagy bérleti szerződésekben rögzíteni kell. A hitelesítést az energetikai tanúsító végzi el, a számítás elkészítése után, előre HET sorszámot adni technikailag nem lehetséges, azt mindig a hitelesítéskor generálja a rendszer egy növekvő számsor szerint.

Mikor kötelező elkészíteni, mi vele a teendő?

Meglévő ingatlan eladásakor/bérbeadásakor ha még nem rendelkezik ilyen dokumentummal, érdemes már a hirdetés feladása után elkészíttetni, mert a szerződéskötéskor már rendelkezésre kell állnia a hiteles tanúsítványnak.

A kész tanúsítvány eredeti vagy másolati példányát eladónak át kell adni a vevő részére. Új épület használatbavétele esetén a tanúsítvány elkészítéséről az építtető gondoskodik és a használatbavétel (hatósági bizonyítvány) kérelem kötelező mellékletét képezi.

Tanúsítványt nem minden esetben kell készíteni, kivételeket a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet tételesen felsorolja.

Meddig érvényes a tanúsítvány?

A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet értelmében 10 évig, ha ezalatt az idő alatt a követelmény érték nem változik meg. Továbbá új tanúsítvány kell akkor is, ha az előző tanúsítványhoz képest az ingatlanon energetikai változás történt (pl.: hőszigetelés, fűtés korszerűsítés).

Ki jogosult tanúsítványok készítésre?

Tanúsítványt csak olyan szakember készíthet, aki (MMK – Magyar Mérnöki Kamara, vagy MÉK – Magyar Építész Kamara) hivatalos névjegyzékben szerepel, továbbá rendelkezik a jogszabályban rögzített szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettséggel, büntetlen előéletű, sikeres jogosultsági vizsgát tett, valamint legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Milyen energetikai besorolások vannak?

Az energetikai besorolások egy színes skálán találhatóak, és az ingatlanra vonatkozó energetikai követelményérekkel történő összevetést mutatja meg:

AA++      <40                         Minimális energiaigényű

AA+         40-60                     Kiemelkedően nagy energiahatékonyságú

AA           61-80                     Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb

BB           81-100                   Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő

CC           101-130                 Korszerű

DD          131-160                 Korszerűt megközelítő

EE            161-200                 Átlagosnál jobb

FF            201-250                 Átlagos

GG          251-310                 Átlagost megközelítő

HH          311-400                 Gyenge

II              401-500                 Rossz

JJ             >500                       Kiemelkedően rossz

Általánosságban elmondható, hogy „BB”  – közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő – vagy annál jobb kategóriát csak abban az esetben kaphat egy ingatlan, ha hasznosít valamilyen megújuló energiát (napelem, napkollektor, hőszivattyú) a teljes épület veszteségéhez mérten legalább 25%-ban. Tehát új ingatlan maximálisan „CC” kategóriát kaphat, ha nem használ megújuló energiát.

Tudlik Tamás

Építészmérnök, energetikai tanúsító

125 tonnával kevesebb hulladék keletkezik a környezetbarát fóliának köszönhetően

Láthatunk-e sötét energiát a Földről? Az új kísérletek reményt nyújtanak